Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 2/10/2020 15:54:14
Haseco: TB về việc sở hữu quyền mua trái phiếu chuyển đổi CII
Căn cứ vào danh sách phân bổ quyền mua của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về thực hiện quyền mua chứng khoán CII. Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: CII

- Loại chứng khoán sở hữu: CP phổ thông

- Tỷ lệ phân bổ quyền:  200:1

Số lượng quyền mua này có hiệu lực kể từ: 09/10/2020 đến 02/11/2020 và đây là căn cứ để người sở hữu có thể làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đặt mua chứng khoán phát hành thêm:

1. Chuyển nhượng quyền mua:

- Người sở hữu có thể làm thủ tục chuyển nhượng số lượng quyền mua chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Hải phòng trong thời gian từ 09/10/2020 đến 29/10/2020.

2. Đặt mua chứng khoán:

- Người sở hữu có thể làm thủ tục đặt mua chứng khoán trên tại Công ty CP Chứng khoán Hải phòng trong thời gian từ 09/10/2020 đến 02/11/2020

- Giá đặt mua: 1.000.000 đồng/1 Trái Phiếu.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu FLC ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu BVH ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu HDA ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PGS; CIA; ALT và CEO ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu TDH; LGL và CSC ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 8/2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PLX ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu MHC và PDB ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo bổ sung mã SGR vào danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo thêm mã IDC và HUB vào danh mục ký quỹ
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |