Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Tư, Ngày 15/7/2020 13:27:20
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng xin công bố báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF): Báo cáo tài chính Quý 2/2020 - Haseco

Trân trọng báo cáo!


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 3/2020
Haseco: Thông báo miễn phí giao dịch Trái phiếu chưa niêm yết.
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 6/2020
Haseco: Thông báo bổ sung mã chứng khoán SJE vào danh mục Margin
TB thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2020 - CTCP ĐTTM Hàng Hải Hải Phòng
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 5/2020
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2020
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Haseco: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Haseco: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |