Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Năm, Ngày 27/8/2020 9:18:19
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu SD4; STG và VNS ra khỏi danh mục ký quỹ
Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc loại mã cổ phiếu SD4; STG và VNS ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại Haseco. Cụ thể như sau:

 

TT

Mã cổ phiếu

Tên Công ty

Lý do

Sàn giao dịch

 1

SD4

Công ty cổ phần Sông Đà 4

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

HNX

2

STG

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

HSX

3

VNS

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

HSX

Thời gian áp dụng từ: 01/9/2020

Trân trọng thông báo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu ADS ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu MPT ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu TDG ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2020
Haseco: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020
Haseco: Thông báo thay đổi lãi suất trái phiếu
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu LM8 ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PPY và L18 ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 7/2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |