Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 7/8/2018 10:49:39
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017
Căn cứ Công văn số 568/PVOHP-HCTH ngày 6/8/2018 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

1. Ngày chốt danh sách:  6/8/2018.

2. Mục đích sử dụng danh sách:  Trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

3. Tỷ lệ thực hiện: 2,5% vốn điều lệ

4. Đơn vị chi trả: PVOIL Hải Phòng

5. Cách thức chi trả: Các cổ đông sẽ nhận tiền cổ tức qua hình thức chuyển khoản.

6. Thời gian thực hiện: 26/8/2018.

Chú ý: Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 6/8/2018 sẽ không được nhận cổ tức.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Giám đốc DVKH (đã ký)


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2017 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Bến xe Hải Phòng
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
TB thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Cảng Xanh VIP chốt danh sách cổ đông niêm yết trên sàn UPCOM
Thông báo trả cổ tức năm 2016 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
TB chi trả cổ tức năm 2016 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Bến xe Hải Phòng thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2016
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm