Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 25/3/2019 16:6:17
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Căn cứ Công văn số 09/VTR – THCV/2019 ngày 25/3/2019 của Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng

2. Ngày chốt danh sách:  16h00’ ngày 29/3/2019.

3. Tỷ lệ thực hiện: 13% ( Mỗi cổ phần được nhận 1.300 đồng/cổ phiếu).

4. Thời gian thực hiện: Ngày  3/4/2019.

5. Địa điểm thực hiện: Tất cả các cổ đông sẽ nhận tiền cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng – Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng kể từ ngày 3/4/2019. Trừ trường hợp cổ đông là CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng (mã CĐ: 001) sẽ nhận tiền tại tổ chức phát hành.

Chú ý:

- Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 29/3/2019 sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức.

- Đối với cá nhân khi đi nhận tiền cổ tức mang theo chứng minh thư nhân dân.

- Đối với pháp nhân khi đi nhận tiền cổ tức mang theo giấy giới thiệu, chứng minh thư nhân dân  người nhận tiền.

* Xác nhận và liên hệ:

 Phòng Giao Dịch - CTCP Chứng khoán Hải Phòng - Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng: ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746364.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2017 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Bến xe Hải Phòng
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
TB thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
CTCP Cảng Xanh VIP chốt danh sách cổ đông niêm yết trên sàn UPCOM
Thông báo trả cổ tức năm 2016 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm