Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 31/5/2019 16:50:4
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
Căn cứ Công văn 05/2019/CV - TMHH ngày 30/5/2019 của CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019, CTCP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng

2. Ngày chốt danh sách: 10/06/2019

3. Mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (01 cổ phiếu hiện hữu sẽ được 01 phiếu biểu quyết)

5. Thời gian, địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần  Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng sẽ thông báo sau cho Cổ đông.

Chú ý: Tất cả các Cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 10/06/2019 sẽ không được hưởng quyền biểu quyết.

Mọi thắc mắc xin và liên hệ:

Phòng Giao dịch - CTCP Chứng Khoán Hải Phòng

Số 24 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng

ĐT: 02253.842335; Fax: 02253.746364

Trân trọng!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Bến xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2017 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Bến xe Hải Phòng
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
TB thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |