Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Năm, Ngày 25/7/2019 13:39:56
Haseco: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - CĐ Đỗ Ngọc Long
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) là đơn vị quản lý sổ cổ đông cho Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Hải Phòng xin thông báo về trường hợp bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Tên cổ đông: Đỗ Ngọc Long

- Số CMND: 030042259 cấp ngày 11/7/2003 tại Công an TP Hải Phòng

- Mã cổ đông: VTR-HP 051

- Số cổ phần sở hữu: 1.300  (một nghìn ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Đỗ Ngọc Long theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Giao dịch – CTCP Chứng khoán Hải Phòng

- Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3842335; Fax: 0225.3746364

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:  Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - cổ đông Đỗ Ngọc Long


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Bến xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2017 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Bến xe Hải Phòng
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |