Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 10/3/2020 15:59:58
Thông báo dự ĐHĐCĐ năm 2020 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Căn cứ Công văn số 193/PVOHP-HCTH ngày 9/03/2020 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 , Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

2. Ngày chốt danh sách: 10/3/2020.

3. Mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (01 cổ phiếu hiện hữu sẽ được 01 phiếu biểu quyết)

5. Thời gian thực hiện: 10/4/2020.

6. Địa điểm thực hiện: Số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng , số điện thoại : 02253.262.124.

*Mọi thắc mắc xin và liên hệ SĐT: 02253.569108.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - CĐ Đỗ Ngọc Long
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Bến xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2017 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2018 - CTCP Bến xe Hải Phòng
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |