Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 21/6/2021 15:51:39
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2020
Căn cứ Công văn số 735/PVOHP-HCTH ngày 18/6/2021 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


Tên chứng khoán: Cổphiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

1. Ngày chốt danh sách: 24/6/2021.

2. Mục đích sử dụng danh sách: Trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

3. Tỷ lệ thực hiện: 2,78% vốn điều lệ

4. Đơn vị chi trả: PVOIL Hải Phòng

5. Cách thức chi trả:Các cổ đông sẽ nhận tiền cổ tức qua hình thức chuyển khoản.

6. Thời gian thực hiện:25/7/2021.

Chú ý: Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 25/7/2021 sẽ không được nhận cổ tức.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Giám đốc DVKH (đã ký)


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2020 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2019 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo dự ĐHĐCĐ năm 2020 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Haseco: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - CĐ Đỗ Ngọc Long
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Bến xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |