Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 28/6/2022 16:58:40
CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Căn cứ Công văn số 11/VTR – THCV/2022 ngày 25/6/2022 của Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/6/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:


1. Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng

2. Lý do tạm hoãn: Một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đang chờ phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

3. Thời gian tổ  chức: 8h00 ngày 11/7/2022 (thứ 2).

4. Địa điểm thực hiện:Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Trung tâm thương mại Quốc tế Hải Phòng - Số 22 Lý Tự Trọng  - Hồng Bàng - Hải Phòng.

Chú ý:

- Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 03/6/2022 sẽ không được hưởng quyền biểu quyết.

* Xác nhận và liên hệ:

Phòng Giao Dịch - CTCP Chứng khoán Hải Phòng - Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng: ĐT: 0225.3842335; Fax: 0225.3746364.

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2022 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2020
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2020 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2019 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo dự ĐHĐCĐ năm 2020 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
Haseco: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - CĐ Đỗ Ngọc Long
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Bến xe Hải Phòng
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |