Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 8/5/2020 13:27:0
Haseco: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:


- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo thông báo cũ: 8 giờ, Sáng Chủ nhật, ngày 17/5/2020 (Xem chi tiết thông báo cũ tại đây)

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên mới: 8 giờ, Sáng Thứ 7, ngày 23/5/2020

- Các nội dung khác không thay đổi

Trân trọng thông báo!

* Liên kết đính kèm: CBTT - Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

CTCP Chứng khoán Hải Phòng


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2020
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: CBTT về việc hủy xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: Thông báo biểu phí dịch vụ mới áp dụng từ ngày 20.4.2020
Haseco: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
Haseco: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu EBS, KVC và TBX ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý II/2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |