Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 12/5/2020 14:13:21
Haseco: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu HAC của ông Đoàn Đức Luyện – Thành viên HĐQT, Chi tiết như file đính kèm:

Link (file PDF): 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2020
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: CBTT về việc hủy xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: Thông báo biểu phí dịch vụ mới áp dụng từ ngày 20.4.2020
Haseco: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020
Haseco: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu EBS, KVC và TBX ra khỏi danh mục ký quỹ
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |