Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Năm, Ngày 4/6/2020 10:28:31
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 5/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng báo cáo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 5/2020, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

File đính kèm: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ – tháng 5/2020

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2020
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Haseco: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Haseco: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2020
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: CBTT về việc hủy xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Haseco: Thông báo biểu phí dịch vụ mới áp dụng từ ngày 20.4.2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |