Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 8/9/2020 13:56:3
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PGS; CIA; ALT và CEO ra khỏi danh mục ký quỹ
Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc loại mã cổ phiếu PGS; CIA; ALT và CEO ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại Haseco. Cụ thể như sau:

 

TT

Mã cổ phiếu

Tên Công ty

Lý do

Sàn giao dịch

 1

PGS

Công ty cổ phần kinh doanh Khí Miền Nam

Lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

HNX

2

CIA

Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

HNX

3

ALT

Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

HNX

4

CEO

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm

HNX

Thời gian áp dụng từ: 11/9/2020

Trân trọng thông báo!


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu TDH; LGL và CSC ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 8/2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PLX ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu MHC và PDB ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo bổ sung mã SGR vào danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo thêm mã IDC và HUB vào danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu HU1 và EVE ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu SD4; STG và VNS ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu ADS ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu MPT ra khỏi danh mục ký quỹ
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |