Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 13/10/2020 16:8:16
Haseco: Thông báo thay đổi lãi suất trái phiếu
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng biểu lãi suất áp dụng cho Trái phiếu tại Công ty áp dụng từ ngày 9/10/2020, cụ thể như sau:

-  Kỳ hạn 9 tháng : 9,5%/năm

 -  Kỳ hạn 6 tháng: 9,0%/năm

 -  Kỳ hạn 3 tháng: 8,0%/năm

 Thời gian áp dụng: từ ngày 9/10/2020.

 Trân trọng thông báo!

Link (file PDF): Thông báo thay đổi lãi suất trái phiếu

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 4/2020
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 9/2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu FLC ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu BVH ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu HDA ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PGS; CIA; ALT và CEO ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu TDH; LGL và CSC ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 8/2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu PLX ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu MHC và PDB ra khỏi danh mục ký quỹ
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |