Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 18/12/2020 15:44:6
Haseco: Thông báo bổ sung và thay đổi khối lượng cho vay chứng khoán
Ngày 18/12/2020, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) có thông báo về việc bổ sung và thay đổi khối lượng mã chứng khoán BCG và L14 trong danh mục ký quỹ tại Haseco. Cụ thể như sau:

 

STT

Mã CK

Khối lượng margin cũ

Tỷ lệ margin cũ

Khối lượng tăng thêm

Khối lượng margin cũ

Tỷ lệ margin mới

1

L14

50.000

 

50.000

100.000

 

2

BCG

 

 

 

100.000

50%

 

Trân trọng thông báo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: TB nộp thuế TNCN đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 11/2020
Haseco: Thông báo bổ sung mã ILB vào danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 10/2020
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
Haseco: Thông báo thay đổi lãi suất trái phiếu
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 4/2020
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 9/2020
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu FLC ra khỏi danh mục ký quỹ
Haseco: Thông báo loại cổ phiếu BVH ra khỏi danh mục ký quỹ
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |