Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 18/1/2021 15:53:5
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung như sau:


Kính gửi:
Quý cổ đông  CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HAC

- Sàn giao dịch: Upcom

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2021

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

- Địa điểm tiến hành Đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau

- Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo sau

Trân  trọng thông báo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 1/2021
Haseco: Thông báo sửa đổi đơn vị giao dịch tại Sở giao dịch HCM
Haseco thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2021
Haseco: Thông báo bổ sung và thay đổi khối lượng cho vay chứng khoán
Haseco: TB nộp thuế TNCN đối với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 11/2020
Haseco: Thông báo bổ sung mã ILB vào danh mục ký quỹ
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 10/2020
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |