Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 27/12/2021 8:50:43
Haseco thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2022, cụ thể như sau:


- Căn cứ vào công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vể việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2022;

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng nghỉ giao dịch vào Thứ Hai, ngày 03/01/2022.

Công ty giao dịch trở lại bình thường từ Thứ Ba, ngày 04/01/2022.

Trân trọng thông báo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 11/2021
Haseco: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021 v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở.
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 10/2021
Haseco: CBTT Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 4/2021
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 09/2021
Haseco: CBTT ngày đkcc thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |