Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Ba, Ngày 8/3/2022 13:49:49
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung như sau:


Kính gửi:
Quý cổ đông CTCP Chứng khoán Hải Phòng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổphần Chứng khoán Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HAC

- Sàn giao dịch: Upcom

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2022

-Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

-Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau

- Địa điểm tiến hành Đại hội: Địa điểm cụ thểsẽ được thông báo sau

- Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo sau

 Trân trọng thông báo!

 CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2022
Haseco: CBTT về việc miễm nhiệm, bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 01/2022
Haseco: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
Haseco: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2022
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 1/2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 12/2021
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |