Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Sáu, Ngày 1/7/2022 16:24:15
Haseco: CBTT Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GPĐC-UBCK do UBCK nhà nước cấp ngày 01/7/2022. Haseco công bố thông tin về nội dung nêu trên, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:


File PDF đính kèm:
CBTT Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động - HAC

 

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2021
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2022
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 2/2022
Haseco: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty.
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |