Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Hai, Ngày 24/4/2023 15:51:37
Haseco: Điều lệ CTCP Chứng khoán Hải Phòng - sửa đổi lần thứ 2
Ngày 22/4/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty do Công ty có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF):
Điều lệ CTCP Chứng khoán Hải Phòng – sửa đổi lần thứ 2

Trân trọng thông báo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2022
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 2/2023
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2023
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (kèm tài liệu Đại hội)
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2023
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm