Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Tin đưa: Thứ Tư, Ngày 24/5/2023 15:36:7
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã ký hợp đồng số HĐKT/BDO/2023.105 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF):
Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Trân trọng báo cáo!

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT đính chính nội dung Báo cáo kiểm toán BCTC 2022
Haseco: Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 30/4/2023
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2023
Haseco: Thông báo về việc bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách Công ty
Haseco: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban TGĐ Công ty.
Haseco: Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 năm 2023
Haseco: Điều lệ CTCP Chứng khoán Hải Phòng - sửa đổi lần thứ 2
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2022
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm