Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 5/2020
10:28 | 04/06/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng báo cáo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 5/2020, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2020
13:58 | 02/06/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã ký hợp đồng số 02.06/2020/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14:15 | 25/05/2020
Ngày 23/5/2020 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường số 135 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng. Công ty trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết phiên họp đã được Đại hội thông qua, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
14:13 | 12/05/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu HAC của ông Đoàn Đức Luyện – Thành viên HĐQT, Chi tiết như file đính kèm:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020   (08/05/2020)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2020   (07/05/2020)
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020   (04/05/2020)
Haseco: CBTT về việc hủy xin ý kiến cổ đông bằng văn bản   (04/05/2020)
Haseco: CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty   (24/04/2020)
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020   (22/04/2020)
Haseco: Thông báo biểu phí dịch vụ mới áp dụng từ ngày 20.4.2020   (16/04/2020)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |