Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
TB trả cổ tức năm 2021 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
9:0 | 10/08/2022
Căn cứ Công văn số 18/VTR – THCV/2022 ngày 5/8/2022 của Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần 2)
10:16 | 11/07/2022
Căn cứ Công văn số 15/VTR – THCV/2022 ngày 8/7/2022 của Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc tạm hoãn (lần 2 ) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 11/7/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
15:47 | 06/07/2022
Căn cứ Công văn số 68/CV - BXK ngày 5/7/2022 của Công ty CP Bến xe Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
16:58 | 28/06/2022
Căn cứ Công văn số 11/VTR – THCV/2022 ngày 25/6/2022 của Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/6/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2022 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng   (17/03/2022)
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2020   (21/06/2021)
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2020 của CTCP Bến Xe Hải Phòng   (11/05/2021)
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2019 của CTCP Bến Xe Hải Phòng   (30/06/2020)
Thông báo dự ĐHĐCĐ năm 2020 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng   (10/03/2020)
Haseco: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - CĐ Đỗ Ngọc Long   (25/07/2019)
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng   (31/05/2019)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |