Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2019 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
15:42 | 30/06/2020
Căn cứ Công văn số 100/CV - BXK ngày 29/6/2020 của Công ty CP Bến xe Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
Thông báo dự ĐHĐCĐ năm 2020 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
15:59 | 10/03/2020
Căn cứ Công văn số 193/PVOHP-HCTH ngày 9/03/2020 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 , Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
Haseco: Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - CĐ Đỗ Ngọc Long
13:39 | 25/07/2019
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) là đơn vị quản lý sổ cổ đông cho Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Hải Phòng xin thông báo về trường hợp bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:
Thông báo quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP ĐT và TM Hàng Hải Hải Phòng
16:50 | 31/05/2019
Căn cứ Công văn 05/2019/CV - TMHH ngày 30/5/2019 của CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019, CTCP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của CTCP Bến Xe Hải Phòng   (22/05/2019)
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Bến xe Hải Phòng   (27/03/2019)
TB chi trả cổ tức năm 2018 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP   (25/03/2019)
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng   (15/03/2019)
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2017   (07/08/2018)
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2017 của CTCP Bến Xe Hải Phòng   (04/06/2018)
TB chi trả cổ tức năm 2017 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP   (13/04/2018)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |