Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2022 của CTCP Bến Xe Hải Phòng
14:49 | 10/05/2023
Căn cứ Công văn số 42/CV - BXK ngày 5/5/2023 của Công ty CP Bến xe Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo trả cổ tức năm 2022
15:5 | 19/04/2023
Căn cứ Công văn số 641/PVOHP-HCTH ngày 19/4/2023 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
TB trả cổ tức năm 2022 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP
14:0 | 03/04/2023
Căn cứ Công văn số 03/VTR – THCV/2023 ngày 3/4/2023 của Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2023 - CTCP Bến xe Hải Phòng
13:25 | 27/03/2023
Căn cứ Công văn số 17/CV- BXK ngày 24/03/2023 của Công ty CP Bến xe Hải Phòng về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Thông báo dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng   (10/03/2023)
Thông báo dự ĐHĐCĐ năm 2023 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP   (22/02/2023)
TB trả cổ tức năm 2021 - CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP   (10/08/2022)
CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần 2)   (11/07/2022)
Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của CTCP Bến Xe Hải Phòng   (06/07/2022)
CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương HP hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2022   (28/06/2022)
Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2022 - CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng   (17/03/2022)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm