Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2021
11:4 | 06/04/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng báo cáo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 03/2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: CBTT bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
10:56 | 06/04/2021
Ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021-2026) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và trưởng BKS. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2020
15:14 | 31/03/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin công bố báo cáo thường niên năm 2020, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Điều chỉnh lãi suất margin (áp dụng từ ngày 2/4/2021)
8:40 | 31/03/2021
CTCP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo về việc áp dụng lãi suất margin mới, cụ thể như sau:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Triển khai dịch vụ hợp tác đầu tư kinh doanh   (26/03/2021)
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020   (26/03/2021)
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020   (26/03/2021)
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2020   (26/03/2021)
TB lượng đăng ký mua CP CTCP Tin học và Công nghệ Hàng Hải   (25/03/2021)
Haseco: CBTT về thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)   (22/03/2021)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021   (22/03/2021)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |