Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Haseco: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022
15:3 | 30/05/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã ký hợp đồng số 30.05/2022/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021
15:9 | 13/05/2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới quý Cổ đông về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:
Haseco: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021
10:51 | 12/05/2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, như sau:
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách trả cổ tức năm 2021
15:1 | 11/05/2022
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022   (09/05/2022)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2022   (09/05/2022)
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022   (20/04/2022)
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 2/2022   (14/04/2022)
Haseco: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty.   (12/04/2022)
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022   (08/04/2022)
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022   (08/04/2022)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |