Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
TIN HASECO \ Tin hoạt động (Quan hệ cổ đông)
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
15:50 | 24/04/2023
Ngày 22/4/2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Công ty trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết phiên họp đã được Đại hội thông qua, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
15:47 | 18/04/2023
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng xin công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2022
13:54 | 10/04/2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin công bố báo cáo thường niên năm 2022, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 2/2023
10:26 | 10/04/2023
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông báo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý 2/2023, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2023   (05/04/2023)
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (kèm tài liệu Đại hội)   (27/03/2023)
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán   (22/03/2023)
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022   (22/03/2023)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 02/2023   (06/03/2023)
Haseco: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023   (24/02/2023)
Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023   (24/02/2023)
Xem tiếp ...
Các tin đã đăng ngày:    

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm