Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
Tin Tức
Haseco: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15:34 | 22/10/2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, cụ thể như sau:
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
13:47 | 19/10/2021
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng xin công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 4/2021
14:34 | 06/10/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông báo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý 4/2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 09/2021
14:32 | 06/10/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng báo cáo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 09/2021, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Xem tiếp ...
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: CBTT ngày đkcc thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   (23/09/2021)
Haseco: CBTT Nghị quyết HĐQT chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   (23/09/2021)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 08/2021   (09/09/2021)
Haseco thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2021   (30/08/2021)
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2021   (12/08/2021)
Haseco: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021   (12/08/2021)
Haseco: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021   (30/07/2021)
Xem tiếp ...

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |