Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
Tin Tức
Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
14:46 | 09/05/2022
Ngày 7/5/2022 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Công ty trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết phiên họp đã được Đại hội thông qua, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 4/2022
14:15 | 09/05/2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng báo cáo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 4/2022, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
13:51 | 20/04/2022
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng xin công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Haseco: Thông báo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ Quý 2/2022
10:15 | 14/04/2022
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông báo về danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ Quý 2/2022, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:
Xem tiếp ...
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Haseco: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty.   (12/04/2022)
Haseco: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022   (08/04/2022)
Haseco: CBTT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022   (08/04/2022)
Haseco: CBTT Báo cáo thường niên 2021   (07/04/2022)
Haseco: Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 năm 2022   (07/04/2022)
Haseco: Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện ký quỹ 03/2022   (05/04/2022)
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán   (18/03/2022)
Xem tiếp ...

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ |