Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN HASECO

I. Ứng dụng giao dịch trực tuyến - tradingonline
 1. Thủ tục đăng ký/cấp lại mật khẩu
 - Quý khách liên hệ Phòng Môi giới để làm thủ tục đăng ký và cấp lại mật khẩu.
 2. Hướng dẫn cài đặt tradingonline
 Tự động
 - Tải file tradingonline
 - Giải nén tradingonline.zip
 - Chạy file "iFISv App Setup" trong thư mục mà bạn đã giải nén ra
 3. Tài liệu:
 - Vui lòng download: Hướng dẫn sử dụng
II. Giao dịch trực tuyến qua website - webtrading
 - Địa chỉ đăng nhập: trading.haseco.vn
II. Giao dịch trực tuyến qua mobile - mobiletrading
Chú ý:
- Nếu bạn không thể thực hiện việc cài đặt hệ thống tradingonline, bạn có thể tải chương trình Teamviewer để Hỗ trợ viên kỹ thuật có thể remote vào máy tính của bạn thực hiện việc cài đặt. Xem tài liệu hướng dẫn cài đặt Teamviewer
4. Hỗ trợ
Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình cài đặt, sử dụng, xin quý Khách hàng Gửi mail tới hòm thư: tradingonline@haseco.vn hoặc điện thoại: 0225.3842335 - Số lẻ: 119-118

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm