Tiếng việt      English
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Sản phẩm - Dịch vụ  |  Quan hệ cổ đông  |  Tuyển dụng  |  Hỗ trợ
TRADING ONLINE
DỊCH VỤ SMS - 8079
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
HASECO cung cấp các dịch vụ SMS qua tổng đài 8079
Cách thức đăng ký, tra cứu số dư tài khoản hoặc hủy đăng ký dịch vụ:
Nội dung Cách thực hiện Ghi chú
Đăng ký nhận tin nhắn SMS Khách hàng trực tiếp đăng ký nhận tin nhắn tại quầy Dịch vụ khách hàng. <số tài khoản>: Sáu chữ số cuối cùng của số tài khoản giao dịch khách hàng mở tại Haseco
- Đối với tài khoản thông thường: khi soạn tin nhắn khách hàng thêm đuôi 1
- Đối với tài khoản Margin: khi soạn tin nhắn khách hàng thêm đuôi 6
Tra cứu số dư tài khoản Soạn tin nhắn theo cú pháp
HAC SD<số tài khoản>
Gửi 8079
Đăng ký hủy nhận tin nhắn SMS Khách hàng trực tiếp đăng ký hỷ nhận tin nhắn tại quầy Dịch vụ khách hàng.
* Thông tin chi tiết, Quý khách hàng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 0225 3842335 tại Hải Phòng; hoặc 028 39207800 tại chi nhánh HCM hoặc 024 35747020 tại chi nhánh Hà nội.

© 2010 HASECO.All rights reserved

Trang chủ | Giới thiệu | Khuyến cáo | Liên hệ | Website mới - phiên bản thử nghiệm