Giới thiệu công ty

Với tiêu chí " CHUYÊN NGHIỆP - LIÊM CHÍNH - BẢO MẬT", HASECO luôn nỗ lực phấn đấu để giữ vững vị trí là một trong những Công ty chứng khoán tiên phong  mang lại sự hài lòng cho các cổ đông.

Cổ phiếu HASECO

Giá trị vốn hóa
thị trường

239.25

Tỉ đồng

Cổ phiếu khớp lệnh TB 10 phiên

12,708

 

KLCP đang niêm yết

29,181,096

Cổ phiếu

KLCP lưu hành

29,176,390

Cổ phiếu

EPS cơ bản

n/a

Nghìn đồng

Giá trị sổ sách /cp

8.09

Nghìn đồng

P/E

n/a

Room NN còn lại

n/a

Nghìn đồng

Tài liệu Thời gian đăng Tải về
Haseco: Kết quả giao dịch cổ phiếu HAC của CTCP Tập đoàn Hapacp cổ đông lớn – người có liên quan của người nội bộ 08/05/2024 Tải về
Haseco: CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu HAC của Bà Vũ Thị Thanh Chung– người có liên quan của người nội bộ 08/05/2024 Tải về
Haseco: CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu HAC của ông Đoàn Đức Thắng – người có liên quan của người nội bộ 07/05/2024 Tải về
Haseco: CBTT Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát 03/05/2024 Tải về
Haseco: Thông báo thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát 03/05/2024 Tải về
Haseco: CBTT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 27/04/2024 Tải về
Haseco: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành 27/04/2024 Tải về
Haseco: Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 27/04/2024 Tải về
Haseco_CBTT giao dịch cổ phiếu HAC của Bà Vũ Thị Thanh Chung – người có liên quan của người nội bộ 22/04/2024 Tải về
Haseco_CBTT giao dịch cổ phiếu HAC của CTCP tập đoàn Hapaco cổ đông lớn – người có liên quan của người nội bộ 22/04/2024 Tải về