Với tiêu chí ” CHUYÊN NGHIỆP – LIÊM CHÍNH – BẢO MẬT”, HASECO luôn nỗ lực phấn đấu để giữ vững vị trí là một trong những Công ty chứng khoán tiên phong mang lại sự hài lòng cho các cổ đông.

HASECO vẫn từng ngày nâng cấp dịch vụ, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, liên tục cử nhân viên đi học các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất.

  QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  

HASECO luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị và lợi ích cao nhất.

Tin hoạt động

Haseco: Thông báo mời dự buổi tọa đàm

CHI TIẾT

Tin hoạt động

Haseco giảm lãi suất margin, miễn phí giao dịch cho khách hàng mới

CHI TIẾT

Kết quả kinh doanh

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 đã soát xét

TÀI LIỆU

Kết quả kinh doanh

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

TÀI LIỆU