Haseco: Giảm lãi suất margin, miễn phí giao dịch cho khách hàng mới.

Haseco: giảm lãi suất margin, miễn phí giao dịch cho khách hàng mới.

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin thông báo về việc điểu chỉnh lãi suất cho vay margin, mức phí giao dịch ưu đãi đối với khách hàng mở mới tài khoản tại Haseco như sau:

1. Lãi suất margin

Lãi suất/ năm Thời gian áp dụng
13% Từ ngày 6/6/2023 đến khi có thông báo mới

2. Khách hàng mở tài khoản mới

Mức phí giao dịch áp dụng Thời gian áp dụng
Miễn phí giao dịch trong thời gian 01 tháng kể từ ngày mở tài khoản (Chỉ thu phí để trả sở GDCK: 0,03%) Từ ngày 6/6/2023 đến 30/9/2023

Trân trọng thông báo!

Tài về: TB điều chỉnh lãi suất margin, phí giao dịch cho khách hàng mới

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG