Haseco: Thông báo áp dụng mức phí chuyển tiền

Haseco: Thông báo áp dụng mức phí chuyển tiền

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin thông báo biểu phí chuyển tiền ra ngoài tài khoản chứng khoán của khách hàng áp dụng từ ngày 6/6/2023 như sau:

STT Loại dịch vụ Mức phí áp dụng
1 Chuyển tiền đi trong hệ thống ngân hàng Sacombank Miễn phí
2 Chuyển tiền đi khác hệ thống ngân hàng Sacombank
2.1 Số tiền chuyển < 500 triệu đồng Miễn phí
2.2 Số tiền chuyển >= 500 triệu đồng 0,04% * Số tiền chuyển

Phí tối đa: 950.000 đồng (Phí do ngân hàng thu)

– Phí trên chưa bao gồm VAT 10%

– Công ty không thu phí chuyển tiền của khách hàng, chỉ thu hộ phí chuyển tiền để trả ngân hàng.

– Các thông báo về việc áp dụng mức phí chuyển tiền đã ban hành trước đây sễ hết hiệu lực kể từ ngày 6/6/2023

Tài về: Haseco thông báo áp dụng mức phí chuyển tiền

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG