Kinh tế xã hội Việt Nam tháng 1/2024 vẫn duy trì được nhiều tín hiệu tích cực

Việt Nam bước vào tháng đầu tiên năm 2024 với nhiều thách thức từ bối cảnh bất ổn của thế giới nhưng với sự điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành đã bắt tay ngay vào việc và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế, qua đó giúp cho kinh tế Việt Nam đạt được nhiều điểm tích cực ngay trong tháng 1.

Cụ thể, trong tháng đầu tiên của năm 2024, 190 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24.2% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66.9% so với cùng kỳ. Đồng thời, vốn giải ngân cũng rất khả quan, đạt mức 1.48 tỷ USD, tăng 9.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.

Tháng 1 năm 2024, cả nước có 13.5 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2.2% so với tháng trước và tăng 24.8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có gần 13.8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 2.2 lần so với tháng 12/2023.

Chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch được thực hiện rộng khắp cùng với Việt Nam luôn là điểm đến an toàn nên khách quốc tế đến nước ta tháng 1 đạt hơn 1.5 triệu lượt người, tăng 10.3% so với tháng trước và tăng 73.6% so với cùng kỳ năm trước…

Nhật Quang

FILI