Haseco: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 27/4/2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng. Công ty trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết phiên họp đã được Đại hội thông qua, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Tải về: CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Haseco

Trân trọng thông báo!