Giới thiệu công ty

Với tiêu chí " CHUYÊN NGHIỆP - LIÊM CHÍNH - BẢO MẬT", HASECO luôn nỗ lực phấn đấu để giữ vững vị trí là một trong những Công ty chứng khoán tiên phong  mang lại sự hài lòng cho các cổ đông.

Cổ phiếu HASECO

Giá trị vốn hóa
thị trường

239.25

Tỉ đồng

Cổ phiếu khớp lệnh TB 10 phiên

12,708

 

KLCP đang niêm yết

29,181,096

Cổ phiếu

KLCP lưu hành

29,176,390

Cổ phiếu

EPS cơ bản

n/a

Nghìn đồng

Giá trị sổ sách /cp

8.09

Nghìn đồng

P/E

n/a

Room NN còn lại

n/a

Nghìn đồng

Tài liệu Thời gian đăng Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 19/04/2024 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 22/03/2024 Tải về
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 22/03/2024 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 19/01/2024 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 16/10/2023 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã kiểm toán 15/08/2023 Tải về
Haseco: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2023 15/08/2023 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 20/07/2023 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 18/04/2023 Tải về
Haseco: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 23/03/2023 Tải về