Việt Nam xuất siêu 20.19 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60.92 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 435.23 tỷ USD, giảm 13.1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10%; nhập khẩu giảm 16.2%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 20.19 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 32.37 tỷ USD, tăng 7.7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8.43 tỷ USD, tăng 8.7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23.94 tỷ USD, tăng 7.3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 giảm 7.6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 2.5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 9.3%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227.71 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 59.92 tỷ USD, giảm 9.2%, chiếm 26.3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 167.79 tỷ USD, giảm 10.3%, chiếm 73.7%.

Trong 8 tháng năm 2023 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91.8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58.4%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 8 tháng năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2.82 tỷ USD, chiếm 1.2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 201.31 tỷ USD, chiếm 88.4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 17.87 tỷ USD, chiếm 7.9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 5.71 tỷ USD, chiếm 2.5%.

Việt Nam tiếp tục nhập khẩu lớn từ Trung Quốc

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 28.55 tỷ USD, tăng 5.7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10.25 tỷ USD, giảm 1.4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.3 tỷ USD, tăng 10.2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 giảm 8.3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 1.7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 11.6%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 207.52 tỷ USD, giảm 16.2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 73.95 tỷ USD, giảm 14.8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 133.57 tỷ USD, giảm 17%.

Trong 8 tháng năm 2023 có 37 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89.9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 38.8%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 194.65 tỷ USD, chiếm 93.8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44.8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 12.87 tỷ USD, chiếm 6.2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62.3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 68.1 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 53 tỷ USD giảm 21% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 19.6 tỷ USD, giảm 9.7%; xuất siêu sang Nhật Bản 1.5 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 146 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 32.3 tỷ USD, giảm 30.2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 17.3 tỷ USD, giảm 34.5%; nhập siêu từ ASEAN 5.2 tỷ USD, giảm 38.4%.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 7 xuất siêu 3.07 tỷ USD; 7 tháng xuất siêu 16.37 tỷ USD; tháng 8 ước tính xuất siêu 3.82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 20.19 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5.26 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14.02 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34.21 tỷ USD.

Nguồn: Vietstock