Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT trong nửa đầu năm 2024

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% tiếp tục được Chính phủ đề xuất thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo Chính phủ, giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng cùng với các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế xã hội, trên cơ sở cân nhắc, tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, Chính phủ cho rằng cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành trong năm 2023 và nghiên cứu, đề xuất tiếp giải pháp cho năm 2024.

Chính phủ đề nghị giảm 2% thuế GTGT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục giảm thuế GTGT sau thời điểm 30-6-2024.

Chính phủ cũng đề nghị UBTVQH xem xét, báo cáo Quốc hội cho phép bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình QUốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình một kỳ họp.

Trước đó, theo đề xuất của Bộ Tài chính chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Góp ý về đề xuất giảm thuế này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng biện pháp giảm thuế GTGT đã được thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023, tác động tích cực đối với doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách này, chủ yếu xuất phát từ việc phân loại hàng hóa nào phải chịu thuế 10%, hàng hóa nào được giảm thuế xuống 8%.

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Nghị định 44/2023/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện nhưng trên thực tế, việc phân loại hàng hóa, dịch vụ vào các mức thuế suất khác nhau vẫn còn nhiều lúng túng.

Cũng theo VCCI, nhiều trường hợp DN tra cứu phụ lục của Nghị định 15 và 44 nhưng không dám khẳng định hàng hóa, dịch vụ của mình thuộc diện thuế suất 10% hay 8%. Có doanh nghiệp hỏi cơ quan thuế, cơ quan hải quan nhưng các cơ quan này cũng không thế “nói chắc” loại hàng hóa nào được giảm thuế 2% vì sợ sai.

Cũng có doanh nghiệp phản ánh tình trạng đàm phán mua bán hàng hóa, thỏa thuận xong với khách hàng về số lượng, chất lượng, giá cả nhưng không thống nhất về mức thuế 8% hay 10% nên không ký được hợp đồng.

Từ thực tế trên, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc phương án giảm thuế GTGT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%.

Minh Chiến – Người lao động