Haseco: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2024 như sau:

Căn cứ vào lịch nghỉ Lễ của các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xin thông báo về thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết dương lịch 2024 cụ thể như sau:

– Ngày nghỉ giao dịch: Thứ Hai, ngày 01/01/2024.

– Ngày giao dịch trở lại bình thường: Thứ Ba, ngày 02/01/2024.

Trân trọng thông báo!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG