Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Haseco: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Tải về: CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Trân trọng báo cáo!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG