Quỹ bất động sản của Manulife gấp rút bán bớt tài sản ở Mỹ

Thương vụ thoái vốn Park Place là một phần trong kế hoạch tái cấp vốn của quỹ tín thác bất động sản (REIT) của Manulife ở Mỹ.

Quỹ REIT của Manulife tại Mỹ – thông qua công ty con sở hữu 100% là Hancock S-REIT Chandler – đã bán lại bất động sản văn phòng Park Place cho công ty bảo hiểm nhân thọ John Hancock. Đây là bất động sản có diện tích hơn 25,500 m2, bao gồm hai tòa nhà văn phòng hạng A.

Hậu thoái vốn, quỹ REIT này còn sở hữu 10 bất động sản văn phòng ở Mỹ, nằm ở bang Arizona, California, Georgia, New Jersey, Virginia và Washington, D.C..

Việc thoái vốn Park Place là một phần trong kế hoạch tái cấp vốn và “nhằm tạo thanh khoản tức thời và mang lại thêm thời gian để quỹ củng cố danh mục”.

Trong nửa đầu năm 2023, danh mục của quỹ REIT này được định giá 1.6 tỷ USD, giảm 14.6%. Điều này dẫn tới việc quỹ REIT của Manulife bị vi phạm giao ước tài chính trong các thỏa thuận vay hiện tại, trong đó yêu cầu tổng nợ trên tổng tài sản không được vượt quá 60%.

Vũ Hạo (Theo Singapore Business Review)

FILI