Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 – CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng

Thông báo thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 – CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng

Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng là đơn vị lưu ký chứng khoán và quản lý sổ cổ đông cho Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng

Căn cứ Công văn số 341/PVOHP-HCTH ngày 4/3/2024 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng.

2, Ngày chốt danh sách: 18/03/2024.

3. Mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu hiện hữu sẽ được 01 phiếu biểu quyết)

5. Thời gian thực hiện: 16/4/2024.

6. Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

Chú ý: Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 18/3/2024 sẽ không được hưởng quyền biểu quyết

* Mọi thắc mắc xin liên hệ SĐT: 02253.569.108

Trân trọng thông báo!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG