Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của CTCP Bến Xe Hải Phòng

Căn cứ Công văn số 47/CV – BXK ngày 3/5/204 của Công ty CP Bến xe Hải Phòng về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng.

2. Ngày chốt danh sách: 17h ngày 15/5/2024.

3. Mục đích sử dụng danh sách: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

4. Tỷ lệ thực hiện: 7% ( Mỗi cổ phần được nhận cổ tức 700 đồng)

5. Địa điểm : Tất cả các cổ đông nhận tiền cổ tức tại CTCP Chứng khoán Hải Phòng (trừ trường hợp cổ đông là UBND thành phố Hải Phòng – mã CĐ:086 và mã CĐ:020 – nhận tại tổ chức phát hành)

    – Tại Hải Phòng: Số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Đông khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, SĐT: 02253.746538

    – Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 328 Võ Văn Kiệt, Q 1, TP. Hồ Chí Minh,SĐT: 028 3920.7800.

    – Tại Hà Nội: Số 163 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, SĐT: 024 3574.7020.

6. Thời gian thực hiện: 9h00 ngày 22/5/2024.

Chú ý:

– Tất cả các cổ đông thực hiện chuyển nhượng sau ngày 15/5/2024 sẽ không được nhận cổ tức.

– Đối với cá nhân khi đi nhận tiền cổ tức cầm theo Giấy CMND/CCCD.

*Xác nhận và liên hệ:

– Phòng Giao Dịch – CTCP Chứng khoán Hải Phòng

– Điện thoại : 0225.3746538; Fax: 0225.3746364

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG