Haseco: CBTT đính chính nội dung Báo cáo kiểm toán BCTC 2022

Haseco: CBTT đính chính nội dung Báo cáo kiểm toán BCTC 2022

Ngày 23/5/2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhận được công văn số: 2305.01/2023/NTV-CV của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc đính chính nội dung Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022 của Haseco, chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Link (file PDF): CBTT đính chính nội dung Báo cáo kiểm toán BCTC 2022 – Haseco

Trân trọng thông báo!