Haseco: Thông báo điều chỉnh phí ứng trước tiền bán chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) xin thông báo tới quý khách hàng về việc điều chỉnh phí ứng trước tiền bán chứng khoán được áp dụng kể từ ngày 17/7/2023 như sau:

STT Tên dịch vụ Mức phí mới

1

Ứng trước tiền bán chứng khoán

0,036%/ngày

(Tối thiểu 30.000 đồng/lần ứng)

Trân trọng thông báo!

CTCP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Tài về: Haseco thông báo điều chỉnh phí ứng trước tiền bán chứng khoán