Hơn 1.600 mã trái phiếu sắp lên sàn

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến sẽ vận hành chính thức vào tháng 7 tới với hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đưa vào giao dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã triển khai xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

Theo thông tin từ (HNX), các khâu chuẩn bị cơ bản cho hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã hoàn tất. Dự kiến, tháng 7/2023, hệ thống sẽ chính thức đi vào vận hành.

HNX đã triển khai xây dựng phần mềm, xây dựng hệ thống giai đoạn 1 với các chức năng cơ bản phục vụ hoạt động giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Core I5, theo chuẩn dữ liệu FIX 4.4, là chuẩn dữ liệu quốc tế về giao dịch, truyền nhận dữ liệu tài chính. Hệ thống phép tích hợp nhiều thị trường, có khả năng giao dịch nhiều loại hàng hóa trên cùng một nền tảng.

Năng lực xử lý của hệ thống có thể đạt 20 – 30 triệu lệnh/phiên, đảm bảo khả năng xử lý lệnh trong cùng một thời điểm đạt ngưỡng 15.000 – 20.000 lệnh/giây.

Giao dịch trên hệ thống của HNX được thực hiện qua các thành viên giao dịch (công ty chứng khoán). Hệ thống giao dịch của HNX chỉ nhận lệnh giao dịch từ công ty chứng khoán thông qua hệ thống nhập lệnh của sở và hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư đúng đối tượng giao dịch trái phiếu theo quy định.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận. Các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch. Giao dịch được xác lập khi bên mua và bên bán xác nhận thực hiện giao dịch trên hệ thống.

Có 2 hình thức giao dịch thoả thuận là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường. Đối với thỏa thuận điện tử, thành viên giao dịch nhập lệnh chào mua/chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch.

Đối với thỏa thuận thông thường, bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ để xác lập giao dịch. Đơn vị giao dịch trái phiếu riêng lẻ là 1 trái phiếu, khối lượng giao dịch tối thiểu là 1 trái phiếu và đơn vị yết giá là 1 đồng.

Thời gian giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, với 2 phiên giao dịch, cụ thể: Phiên giao dịch sáng từ 9h-11h, chiều từ 13h-15h

Theo Việt Linh – Tiền phong